Strona Główna

Studia Linquistica Folia 283bANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

Zapraszamy na nową stronę rocznika:  

https://studialinguistica.up.krakow.pl 

Adres  http://www.studling.edu.pl będzie działał jeszcze przez jakiś czas, jednak dane na nim nie będą już aktualizowane. Wszelkie informacje na temat czasopisma oraz pełną zawartość wszystkich jego numerów można znaleźć na nowej stronie. 

 

Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (368. pozycja na liście projektów zakwalifikowanych). W wykazie czasopism punktowanych zajmuje pozycję 28057 z przyznaną liczbą 20 punktów.

 

 

 

Czasopismo: 

- indeksowane w bazach: CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, Google Scholar, BazHum, Pol-index, CEON Biblioteka Nauki 

- dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych

 

Copyright © StudLing.edu.pl 2011 - 2021
 Released by
Kamil Mielnik

Powered by Esl.edu.pl