Strona Główna

Studia Linquistica Folia 283bANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

 

Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (368. pozycja na liście projektów zakwalifikowanych). W wykazie czasopism punktowanych zajmuje pozycję 28057 z przyznaną liczbą 20 punktów.

 

 

 

Czasopismo: 

- indeksowane w bazach: CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, Google Scholar, BazHum, Pol-index, CEON Biblioteka Nauki 

- dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych

 

Copyright © StudLing.edu.pl 2011 - 2020
 Released by
Kamil Mielnik

Powered by Esl.edu.pl