Drukuj

O Nas

"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" to czasopismo punktowane (20 punktów), którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań językoznawczych, obejmujących wielorakie zjawiska i problemy dawnej oraz nowszej polszczyzny. Łamy naszego rocznika pozostają także otwarte na ujęcia kontekstowe oraz interdyscyplinarne, które pozwalają uwzględnić rozmaite czynniki mające wpływ na zasoby jakościowe i ilościowe języka polskiego - tak w przeszłości, jak i współcześnie.

Pomimo zmiany nazwy uczelni jesteśmy duchowymi spadkobiercami i kontynuatorami myśli lingwistycznej wybitnych polskich językoznawców: profesorów Tadeusza Milewskiego i Stanisława Jodłowskiego. Od ponad czterdziestu lat staramy się upowszechniać wyniki swoich badań w formie cyklicznych publikacji, zapraszając do współpracy na tym polu także językoznawców z innych ośrodków akademickich.

"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" kontynuują cykl wydawniczy zapoczątkowany w 1970 roku w Instytucie Filologii Polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W latach 1970-1997 opublikowano łącznie 9 tomów objętych tytułem "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze (t. I-IX).

W związku ze zmianą nazwy uczelni wspomniane czasopismo w latach 2002-2008 ukazywało się pod tytułem "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Lingusitica". Łącznie w tym okresie ogłoszono drukiem cztery jego tomy (t. I-IV).

Ostatnia zmiana nazwy uczelni (od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) wpłynęła na kolejną modyfikację tytułu serii wydawniczej, która od tej chwili zwie się "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica". Pod tym tytułem ukazało się pięć tomów czasopisma (t. V-IX).

Poczynając od roku 2010, "Annales..." ukazują się regularnie jako rocznik.

Autorzy tekstów zamieszczonych w kolejnych numerach "Annales..." wywodzą się głównie z krakowskiego środowiska naukowego. W ostatniej dekadzie swoje debiutanckie teksty publikują także doktoranci. Wśród autorów najnowszych tomów nie brakuje również przedstawicieli krajowej i międzynarodowej lingwistyki. Czasopismo ma zatem charakter otwarty, o czym przekonuje zarówno przynależność generacyjna autorów, jak i wielość reprezentowanych przez nich ośrodków czy szkół naukowych, wreszcie mnogość podejmowanych zagadnień oraz wykorzystywanych metodologii badawczych.

W 2013 roku periodyk o numerze ISSN 2083-1765 znalazł się w ministerialnym wykazie czasopism (część B), obecnie przyznano mu 20 punktów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy na łamach naszego rocznika chcą podzielić się wynikami swoich prac badawczych.

 

 

Copyright © StudLing.edu.pl 2011 - 2021
 Released by
Kamil Mielnik

Powered by Esl.edu.pl