Drukuj

Wskazówki Dla Autorów

 

Czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych).

 

Zasady przygotowania redakcyjnego tekstów


Komitet Redakcyjny czasopisma zwraca się z prośbą do wszystkich autorów o przygotowywanie artykułów do druku według poniższych zasad:
 
  1. Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Wordzapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.
  2. Na odrębnej stronie dołączonej do artykułu prosimy o podanie tytułu naukowego autora tekstu, nazwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresukorespondencji, kontaktowego numeru telefonu oraz adresu  e-mail. Preferowany krój pisma: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, justowanie do dwóch stron, numeracja stron: prawy dolny róg.
  3. Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 10 stron.
  4. Na pierwszej stronie prosimy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę ośrodka, który reprezentuje, miasto, tytuł artykułu. Pod tytułem artykułu prosimy o umieszczenie słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
  5. Kursywą wyróżniamy wyrazy i zwroty omawiane w tekście, wtręty obcojęzyczne, oraz tytuły książek, ich rozdziałów, artykułów; tytuły czasopism dajemy w cudzysłowach.
  6. Krótkie cytaty należy umieścić w cudzysłowie, natomiast długie (powyżej 3 wersów) – mniejszą czcionką (10 pkt), z wcięciem i obustronnym odstępem jednowersowym od tekstu głównego.
  7. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 10 wersów).
  8. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów. Prosimy również o niestosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacjitabulatora. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych.
  9. Przypisy bibliograficzne prosimy sporządzić według następującego wzoru:

- w tekście w nawiasie okrągłym: nazwisko autora, data wydania, strona, np. (Chlebda 2005: 214)

- na końcu tekstu: wykaz skrótów, bibliografia (alfabetyczny wykaz cytowanej literatury) oraz wykaz wykorzystanych baz internetowych wraz z datą dostępu do strony www; w opisie artykułów z czasopism lub prac zbiorowych należy podawać strony artykułu.

Przykłady:

Rozwiązanie skrótów

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I–II, Warszawa 2000.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2006.

Bibliografia

Barańczak S., 1975, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” VII, s. 44-57.

Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.

Cybulski M., 2005, Obyczaje językowe w dobie staropolskiej, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 149–211.

Źródła internetowe:

www.staropolska.pl (dostęp dnia 20.04.2016).

 10. Grafika 

- zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane

- obiekty graficzne (zdjęcia, schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach; w tekścike prosimy zaznaczać ich miejsce

- dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel

- wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy użyciu funkcji „Wstaw wykres”; pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres; nie należy umieszczać arkuszy Excela w plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!)

- grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF  (z możliwością edycji); grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych

- grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość  300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.

Copyright © StudLing.edu.pl 2011 - 2021
 Released by
Kamil Mielnik

Powered by Esl.edu.pl